Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A=(1,3)
i jest równoległy do wykresu funkcji y= -3x (x jest liczbą rzeczywistą). Podaj miejsca zerowe tych funkcji i sporządź ich wykresy.
(miejsce zerowe umiem i sporządzić wykresy też, ale nie umieem napisać tego wzoru funkcji liniowej (1-sze zdanie). . )

1

Odpowiedzi

2009-11-29T18:38:59+01:00
Y=ax+b wzór funkcji
jeżeli jest równoległa do wykresu y=-3x,to współczynnik musi być taki sam
a=-3
3=-3×1+b
b=6
y=-3x+6