A.)Przedstaw równania reakcji wg następujących schematów:
-Propyn--->propen--->polimeryzacja
-acetylen--->chloroeten--->polimeryzacja
-acetylen-->1,2 chloroeten -->polimeryzacja

B.)Uzupełnij
CH3-CH3+.....--->HCl
....+Cl2--->CH3-CH2-CH2-Cl+...
CH3-(CH2)2-CH3-CH2---->....+....

1

Odpowiedzi

2012-09-05T12:43:20+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zadanie 1.

 

propyn ⇒ propen ⇒ polimeryzacja

 

CH≡C-CH₃ + H₂ =Ni⇒ CH₂=CH-CH₃

 

nCH₂=CH-CH₃ =p. T. kat.⇒ [-CH₂-CH(CH₃)-]n

 

 

acetylen ⇒ chloroeten ⇒ polimeryzacja

 

CH≡CH + HCl ⇒ CH₂=CH(Cl)

 

nCH₂=CH(Cl) =p. T. kat.⇒ [-CH₂-CH(Cl)-]n

 

 

acetylen ⇒ 1,2-dichloroeten ⇒ polimeryzacja

 

CH≡CH + Cl₂ ⇒ CH(Cl)=CH(Cl)

 

nCH(Cl)=CH(Cl) =p. T. kat. ⇒ [-CH(Cl)-CH(Cl)-]n

 

 

Zadanie 2.

 

CH₃CH₃ + Cl₂ =hV⇒CH₃CH₂Cl + HCl
CH₃CH₂CH₃ +Cl₂ ⇒ CH₃CH₂CH₂Cl + HCl
CH₃-(CH₂)₂-CH₃-CH₂ ⇒ ? wzór związku jest błędnie napisany (w zaznaczonym fragmencie wychodzi na to, że węgiel jest V wartościowy co jest błędem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)