12. W ilu dm sześciennych dwutlenku węgla (C02)(warunki normalne) znajduje się 6 g węgla?

13. Ile gramów tlenu znajduje się w 11,2 dm sześciennych dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych.?

14. W ilu dm sześciennych podtlenku chloru (Cl2) (warunki normalne) znajduje się taka sama ilość chloru co w 6,75 g dwutlenku chloru ClO2)?

15. Oblicz gęstość w warunkach normalnych :
a) tlenu
b) dwutlenku węgla CO
c) azotu
d) wodoru
e) siarkowodoru H2S

16. Oblicz w gramach masę cząsteczki gazu, którego gęstość wynosi 0,76g/dm sześcienny w warunkach normalnych.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-27T17:32:23+02:00
12. C + O₂ -> CO₂
12g C - 22,4dm³ CO₂
6g - x
x = 11,2dm³

13. S + O₂ -> SO₂
32g O₂ - 22,4dm³ SO₂
x - 11,2dm³
x = 16g

14. 2Cl₂ + O₂ -> 2Cl₂O
71g Cl₂ - 87g Cl₂O
x - 6,75g
x = 5,51g

1 mol Cl₂ - 22,4dm³ - 71g
x - 5,51g
x = 1,74dm³

15. d = m/V
a) O₂ - 32g - 22,4dm³
d = 32/22,4 = 1,43g/dm³

b) CO₂ - 44g - 22,4dm³
d = 44/22,4 = 1,96g/dm³

c) N₂ - 28g - 22,4dm³
d = 28/22,4 = 1,25g/dm³

d) H₂ - 2g - 22,4dm³
d = 2/22,4 = 0,09g/dm³

e) H₂S - 34g - 22,4dm³
d = 34/22,4 = 1,52g/dm³

16. d = m/V
d = 0,76g/dm³
V = 22,4dm³
m = d*V
m = 22,4 * 0,76 = 17,024g