W podanym tekście wyróżnij przymiotniki wraz z określanymi rzeczownikami i określ ich formy gramatyczne:
,,Stopniowo pamiętać wzrokowych wrażeń poczęła zacierać się w dziewczynce.Czerwona wiśnia stała sie dla niej wiśnią gładką, okrągłą i miękką, błyszczący pieniądz był twardym i dźwięcznym krążkiem, na którym znajdowały się jakieś znaki w płaskorzeźbie. Wiedziała, że pokój jest większy od niej, dom większy od pokoju, ulica od domu. [...] Poznawała chód stróża, który mówił piskliwym głosem i zamiatał podwórko. Wiedziała, kiedy jeszcze z drzewem chłopski wózek drabiniasty, kiedy - dróżka, a kiedy - kary* - wywożące śmiecie.''

*kary - wozy konne

1

Odpowiedzi

2009-11-29T18:46:43+01:00
Wzrokowych wrażeń dopełniacz
czerwona wiśnia mianownik
gładką wiśnią celownik
okrągłą wiśnią celownik
miękką wiśnią celownik
błyszczący pieniądz mianownik
piskliwym głosem celownik
chłopski wózek drabiniasty mianownik
123 2 123