1. W naczyniu znajduje się 6,02*10do 23 atomów węgla. oblicz ile to moli i milimoli.
2. Oblicz liczbę wszystkich atomów stanowiących 0,2 mola metanu.
3. Oblicz łączna liczbę atomów stanowiących:
a) 2 cząsteczki wody
b) 2 mole wody
Pilne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-05-27T17:41:51+02:00
1. 6,02 * 10²³ = 1 mol = 1000 mmol
2. CH₄
0,2 mola cząsteczek CH₄ = 0,2 * 1 mol at. C + 0,2 * 4 mole at. H = 1 mol at.
3. a) H₂O
1 cząsteczka - 3 atomy
2 cząsteczki - x
x = 6 atomów

b) 1 mol - 6,02 * 10²³ cząsteczek - 18,06 * 10²³ atomów
2 mole - x
x = 36,12 * 10²³ atomów
2 5 2