1. Na lokatę miesięczną o oprocentowaniu 2 % w skali roku wpłacono 1000 zł. Oblicz sumę odsetek po upływie roku.
2. Na lokatę dwumiesięczną której oprocentowanie wynosi 3% w skali roku, wpłacono 1500 zł. Po ilu miesiącach będzie stan tej lokaty wyniesie 1576,70 zl?

3

Odpowiedzi

2009-11-29T18:53:14+01:00
1.
2%*1000zł=20zł
Odp. Odsetki wyniosą 20 zł.

2.
1500zł-----100%
1576,70zł----x

x=1576,70zł*100%/1500zł=157670/1500%=105,113333%
105,113333%-100%=5,113333%
3:12=0,25
5,113333%:0,25%=20
Odp.20 miesięcy
nie jestem pewna 2
4 1 4
2009-11-29T19:00:00+01:00
Zad 1
1000-100%
x - 2%
1000*2/100=2000/100=20 zł
1000+20=1020zł
Odp: Po upływie roku na kącie bd 1020zł.

Zad 2.
1500 - 100%
x -3%

1500*3/100=4500/100=45
1500*1.5/100=2250/100=22.50
1500+45+22.50=1567.50

1500+90=1590

Odp. Po 4 miesiącach osoba bd miała ponad 1576.70zł po 3 miesiącach do określonej kwoty będzie brakować 9.20 zł
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T20:45:53+01:00
1. Na lokatę
miesięczną o oprocentowaniu
2 % w skali roku wpłacono 1000 zł. Oblicz sumę odsetek po upływie roku.
a₀ = 1000
miesięczne odsetki wynoszą 2%/12 = 1/6%
Po miesiącu na lokacie będziemy mieć 1000+1000*1/600 = 1000+10/6=6010/6 zł = (601/600)*1000
Mamy 12 kapitalizacji miesięcznych, czyli
n = 12
q = 601/600
an = a₀ * q^n
a₁₂ = 1000*(601/600)¹²
Stąd odsetki na koniec roku wynoszą [1000*(601/600)¹²]-1000 ≈ 20,18 zł.
Wynik niewiele się różni od podanego przez innych, ale przy kwocie np 100 000 różnica byłaby 18,43 zł, przy 1 milionie 184,36 zł.
2. Na lokatę dwumiesięczną której oprocentowanie wynosi 3% w skali roku, wpłacono 1500 zł. Po ilu miesiącach będzie stan tej lokaty wyniesie 1576,70 zl?
Oprocentowanie w skali 2-ch miesięcy wynosi ½%
a₀ = 1500
q = 1,005
an = a₀ * q^n
1576,70 = 1500*(1,005)^n /:1500
(1,005)^n = 1,05
n = 9
Ponieważ n = 2m (2 miesiące) stąd odp. Po 18 miesiącach stan lokaty wyniesie 1576,70 zł
5 4 5