W okrąg wpisany jest 38-kąt foremny. Kolejne wierzchołki tego wielokąta ponumerowano kolejnymi liczbami od 1 do 38. Jeżeli wiierzchołek nr 8 jest jednym końcem średnicy tego okręgu, to drugim końcem tej średnicy jest wierzchołek o numerze?

2