Obwód pięciokąta wynosi 4a + 5b + 12c. Pierwszy bok ma długość 2a +3c, drugi jest od niego o c -3a dłuższy, zaś trzeci ma taką samą długość jak piąty, czyli o 3b krótszą od pierwszego. Oblicz długość czwartego boku.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T18:55:47+01:00
4a + 5b + 12c- (2a +3c + 2a +3c + c -3a+ 4a +6c -6b)= 4a + 5b + 12c -(3a - 6b +13c)= a+ 11b+c