Dwie kule plasteliny o masach m₁=2kg i m₂=3kg zbliżają się do siebie po prostoliniowym torze z prędkościami przeciwnie zwróconymi.Jaką prędkość przed zderzeniem miała kula o masie m₁,jeśli prędkość kuli o masie m₂ wynosiła 4m/s,a prędkość obu sklejonych kul po zderzeniu wynosiła 1m/s i miała taki zwrot jak prędkość kuli o masie m₁?

1

Odpowiedzi

2009-11-29T19:25:54+01:00
M₁v₁-m₂v₂=(m₁+m₂)v zasada zachowania pędu
m₁v₁=(m₁+m₂)v +m₂v₂
v₁=[(m₁+m₂)v +m₂v₂]:m₁
v₁=[5kg×1m/s+3kg×4m/s]:2kg
v₁=17kgm/s:2kg
v₁=8,5m/s