Zad1
W wyniku dzielenia pewnych dwóch liczb otrzymano 20.Jaki wynik otrzymalibyśmy, gdybyśmy dzielna zwiększyli 5 razy a dzielnik zmniejszyli 4 razy
Zad2
Suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest równa 823626
co to za liczby?
Zad3
Z kart , na których zapisano liczby i znaki matematyczne ,ułożono poniższe wyrażenie. jego wartosć wynosi65.wykorzystując wszystkie karty, mozna tez ułożyć wyrazenie ,którego wartością jest 88.Jakie to wyrażenie?

Te karty to:
(12+5)*4-3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T19:14:02+01:00
Z.1
x - dzielna
y -dzielnik
x : y = 20 , ---------> x = 20y
5x :(y :4) = ?
---------------------
5*20y : (y :4) =100y : (y/4) = 100y *(4/y) = 100*4 = 400
II sposób: 5*4 *20 = 20*20 = 400
z.2
x; x+1; x +2 <---- kolejne liczby naturalne
x +(x +1) +(x +2) = 823 626
3x + 3 = 823 626
3x = 823 623
x = 823 623 : 3
x = 274 541
Odp. Te liczby ,to : 274 541, 274 542, 274 543.