Przetłumaczcie mi to, tylko poprawnie gramatycznie :

Pewnego dnia z całą klasą wybraliśmy się na lodowisko znajdujące się niedaleko szkoły. Było bardzo wesoło. Jednak w pewnym momencie niefortunnie upadłam, strasznie zaczeła mnie boleć noga. To było okropne. Wychowawczyni zawiozła mnie na pogotowie. Okazało się, że skręciłam nogę. Lekarz założył mi szynę, którą musiałam nosić przez 2 tygodnie.


Wzięłam udział w konkursie szkolnym na "najlepszą wakacyjną historię".Pewnego dnia podczas apelu szkolnego, pan dyrektor ogłosił wyniki, okazało się że moja praca zajęła pierwsze miejsce i będzie reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu. Na kolejnym etapie moja praca została wyróżniona. Niespodziewałam się, że moja historia wakacyjna zostanie aż tak wyróżniona, czułam się bardzo szczęśliwa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T18:58:40+01:00
One day with the entire class we went to the skating rink being near the school. It was very cheerfully. However at some point unfortunately I fell down, terribly a leg started aching me. It was horrible. The class tutor took me to the emergency service. As it turned out I twisted the leg. The doctor put on the track which I had to carry for 2 weeks for me.

I took the participation in the contest school on the "best holiday history". One day during the school assembly, the director announced results, it turned out that my work had filled the top one spot and he'll be representing our school in the next stage of the competition. On the next stage my work was rewarded. I didn't expect that holiday history would be left mine so distinguished, I felt very much happy.