PILNE NA JUTRO !! z trzech trójkątów równobocznych zbudowano trapez o polu 12√3.Jaka jest wysokość tego trapezu? Oblicz obwód tego trapezu.

Proszę o rozwiązanie tego zadania ;))
ważne dla mnie jest to, żeby było wszystko rozpisane, bo chce wiedzieć skąd się wszystko wzieło :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T19:12:15+01:00
Trapez składa się z trzech trójkątów równobocznych o polu 12√3
Pole jednego trójkąta: 12√3:3=4√3
Wysokość tego trapezu odpowiada wysokości trójkąta równobocznego.
Do obliczenia wysokości potrzebujemy długości boku jednego trójkąta.
Bok wyznaczamy ze wzoru na pole.

P=a²√3 /4
4√3=a²√3 /4 /*4
16√3=a²√3 /:√3
16=a² /√
4=a

Obliczamy wysokośc trójkąta
h= a√3 /2
h= 4√3 /2
h=2√3

Wysokość trapezu wynosi 2√3.
Pozdrawiam :)