Odpowiedzi

2009-11-29T19:20:09+01:00
Pitagoras - był to grecki matematyk, filozof, urodzony w ok. 572 p.n.e. na Samos, zmarł ok. 497 p.n.e. w Metaponcie. Stworzył twierdzenie Potagorasa.

Myron - rzeźbiarz grecki, tworzący w latach 480-445 p.n.e.. Jego największym dokonaniem była rzeźba pt.: "Dyskobol Myrona".

Euklides - grecki matematyk, autor pierwszych prac teoretycznych z matematyki.

Hipokrates - grecki lekarz, wprowadził dietę i higienę jako środki zapobiegające chorobom.

Tukidydes - grecki historyk, stworzył monografie "Wojna peloponeska", która opisywała jej dzieje do roku 411 p.n.e.

Archimedes - grecki filozof przyrody i matematyk. Był autorem traktatu o kwadraturze odcinka paraboli, twórcą hydrostatyki i statyki, prekursorem rachunku całkowego.

:)
58 4 58
2009-11-29T19:50:39+01:00
Pitagoras-był matematykiem. Odkrył , że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni.
Myron-rzeźbiarz grecki tworzący w latach 480-445 p.n.e.
Euklides-zajmował się geometrią. Zebrał i opracował całą ówczesną wiedzę dotyczącą tej dziedziny.
Hipokrates-nazywany jest ojcem medycyny. Główna zasada tzn. przysięgi Hipokratesa głosi , że przede wszystkim nie należy choremu szkodzić.
Tukidydes-grecki historyk.stworzył monografię " Wojna Peleponeska ".
Archimedes-był wybitnym matematykiem i fizykiem. Wynalazł między innymi urządzenie zwane " śrubą Archimedesa" , pozwala ono na transportowanie wody z niższego poziomu na wyższy.
37 4 37