Zadanie 1.
Prosta k ma równanie y = -3x + 3. Wyznacz równanie prostej prostopadłej i prostej równoległej do prostej k, przechodzącej przez punkt P( 2, 7). Oblicz odległość punktu P od prostej k

Zadanie 2.
Długość, szerokość i głębokość prostopadłościennego wykopu tworzą ciąg geometryczny o ilorazie równym 2. Oblicz wymiary tego wykopu wiedząc, że objętość dołu wynosi 8000m3 .

2

Odpowiedzi

2009-11-29T19:47:07+01:00
1. a2=-1/a1
a1=-3
y=1/3*x + b
7=1/3*2+b
b=6 i 2/3
y=1/3*x + 6 2/3
2.
a1*a1*2*a1*2²=8000
a1³*8=8000
a1³=1000
a1=10
a2=10*2=20
a3=10*2²=40
a1-------1 powiano być małe na dole
a2-------2 powiano być małe na dole
a3-------3 powiano być małe na dole
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T19:48:18+01:00
Prosta równoległa;
x,y
y=3x+3 P=(2,7)

7=3*2+b
7=6+b
7-6=b
1=b
y=3x+1

prosta prostopadła;
x,y
y=3x+3 P=(2,7)
7=¹/₃*2+b
7=²/₃+b
7-²/₃=b
b=6¹/₃
y=¹/₃x+6¹/₃