Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • aagg
  • Początkujący
2009-11-29T19:57:00+01:00
Liryka jeden z trzech rodzajów literackich, obok dramatu i epiki.
Większość europejskich gatunków lirycznych wywodzi się ze starożytności – z poezji helleńskiej lub rzymskiej, niektóre także ze Starego Testamentu. W średniowieczu gatunki liryczne powstawały głównie w kręgu liryki dworskiej (np. włoska canzona). Poeci renesansowi skupili się na kontynuowaniu gatunków antycznych, dlatego innowacje przyniósł dopiero barok – wtedy upowszechnił się sonet. Podobnie wyglądała sytuacja w dwóch następnych epokach – oświecenie to powrót do poezji klasycznej, a romantyzm – innowacje. W romantyzmie powstały m.in. poematy liryczny i dygresyjny oraz ballada.


Liryka pochodzi od słowa liry ... lira to instrument muzyczny który wywodzi się ze starożytnej Grecji.
5 4 5