Odpowiedzi

2009-11-29T19:28:56+01:00
Izotopy trwałe to atomy, których jądra nie poddają się samorzutnym przemianom jądrowym.

Izotopy promieniotwórcze to atomy, jednak nietrwałe, ulegające samorzutnym przemianom jądrowym. Izotomy różnych od siebie pierwiastków chemicznych różnią się od siebie intensywnością oraz czasem trwnia promieniowania.
7 4 7
2009-11-29T19:30:27+01:00
Na początek warto wiedzieć co to izotopy :
Izotopy - to atomy, które posiadają tę samą liczbę protonów, ale różnią się liczbą neutronów.Izotopy różnią się masą atomową.

-trwałe nie ulegają samorzutnej przemianie na izotopy innych pierwiastków

- Izotopy promieniotwórcze zwane też krócej radioizotopami to niestabilne, radioaktywne izotopy, których atomy samoistnie rozpadają się dając inne atomy,cząstki elementarne.

7 4 7