Odpowiedzi

2011-07-20T10:27:39+02:00

Korzystamy z własności trójkąta o kątach 30⁰, 60⁰, 90⁰,
która mówi nam: mając trójkąt o podanych wyżej kątach na przeciwko kąta 60⁰ mamy długość a√3, naprzeciwko kąta 30⁰ mamy długość a, zaś przeciwprostokątna tego trójkąta ma miarę 2a.

Wiemy, że przekątna prostokąta jest nachylona pod kątem 60⁰ do jednego z boków i jest równa 12cm.

Wykorzystujemy własność przedstawioną na początku:
przeciwprostokątna:
2a=12 /:2

a=6 [cm]  <---- jeden z boków prostokąta
a√3 => 6√3  <---- drugi bok prostokąta

możemy obliczyć pole prostokąta:
 
 P = a · b

P = 6 cm · 6√3 cm

P = 36√3 cm²

7 4 7
  • Użytkownik Zadane
2011-07-20T10:56:53+02:00

korzystam ze związków w trójkącie 30 60 90

12 cm=2a

a=6 cm

b=a√3=6√3 cm

P=ab=36√3 cm²

5 3 5