1 .zapisz konfiguracje elektronową pierwiastkow;11Na,8o,13Al,35Br,18Ar,okresl liczbę powlokelektronowych i liczbę elektronow na tych powlokach oraz polozenie tych pierwiastkow w ukladzie okresowym. 2wyjasnij jak z atomow tworzą się jony uwzgledniając,regulę dubletu i oktetu,oraz elektroujemnosc . 3, wiazanie jonowe.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T20:02:08+01:00
1.Br

p(+) 35
e(-) 35
n[0] 80-35=45

okres 7
grupa IV

K -2 L-8 M-18 N-7
Na
p[+] 11
e[-] 11
n[0] 23-11=12

Okres 3
grupa I

K -2 L -8 M -1

O
p[+] 8
e[-] 8
n[0] 16-8=8

OKRES 2
GRUPA6

K 2 L 6

Al
p[+] 13
e[-] 13
n[0] 27-13=14


OKRES3
GRUPA3

k-2 l-8 m-3

Ar
p[+] 18
e[-] 18
n[0] 40-18=22

OKRES 3
GRUPA 8
k-2 l-8 m-8
2.pIERWIASTKI WCHODZĄ W REAKCJE CHEMICZNE PONIEWAŻ DĄŻĄ DO UZYSKANIA KONFIGURACJI ELEKTRONOWEJ NAJBLIZEJ LEŻĄCEGO GAZU SZLACHETNEGO TJ.DO OŚMIU ELEKTRONÓW WALENCYJNYCH NA OSTATNIEJ POWŁOCE.
PIERWIASTKI TE ZYSKUJĄ ENERGIĘ GAZU SZLACHETNEGO A WIĘC MOŻLIWIE NAJNIŻSZĄ. PIERWIASTKI LEŻĄCE WOKÓL HELU DĄŻĄ DO UZYSKANIA DWÓCH ELEKTRONÓW NA POWŁOCE WALENCYJNEJ
ELEKTROUJEMNOŚCIĄ NAZYWAMY ZDOLNOŚĆ PIERWIASTKA DO PRZYŁĄCZANIA ELEKTRONÓW.