1)Zapisz w postaci potęgi:
9¼ x √3 x (1/3)-¹

2)oblicz:
2y,xy,x/y, x²,y³ jeżeli x=2+3√3, y=4√3-5

3)Doprowadź wyrażenie (k+1)³+(k+2)²-2 do prostszej postaci a nast oblicz jego wartośc dla k=-2

4)rozwiąż równania:
a) |3-5x|=2
b) √x²-4x+4 = 5

5)rozwiaż nierówności
a)|2x+10|≤3
b) |x-1|>5

1

Odpowiedzi

2009-11-30T13:27:03+01:00
Zad.4
a)
I3-5xI=2
3-5x=2
-5x=-1 /:-5
x=1/5
b)
√x²-4x+4=5
x-4x+4=5
-3x=1 /:-3
x=-1/3