Oblicz energię kinetyczną, jaką uzyska każdy z dwóch wózków po rozprężeniu się sprężyny umieszczonej między dwoma wózkami, jeżeli energia sprężyny przy maksymalnym ściśnięciu wynosi 10J.Na jaką odległość odjadą wózki względem siebie, jeśli siły oporu ruchu na każdy wózek wynoszą 10N???

1

Odpowiedzi

2009-11-29T21:20:44+01:00