1. Oznacz niewiadomą dowolną literą, a następnie zapisz i rozwiąż odpowiednio równanie:
Karolina ma 3 razy więcej pocztówek niż Asia, a razem mają 76 pocztówek. Ile pocztówek ma Asia?
Tomek zebrał o 12 grzybów więcej niż Artur, a razem zebrali 98 grzybów. Ile grzybów zebrał Artur?

4

Odpowiedzi

2009-05-27T18:10:50+02:00
Karolina 3a asia a
4a=76
a=19
karolina 57
asia 19
tomek a+12
artur a
2a+12=98
a=43
tomek 55
artur 43
  • Użytkownik Zadane
2009-05-27T18:11:05+02:00
98 - 12= 86
86 \ 2 = 43
43 + 12 = 55
Tomek ma 55 grzybów a Artur 43.
2009-05-27T18:11:57+02:00
Karolina 3x
Asia x
suma pocztowek 76

rownanie

3x+x=76
4x=76
x=19

Asia ma 19 pocztowek

Tomek x+12
Artur x
suma grzybow 98

rownanie

x+x+12=98
2x=98-12
2x=86
x=43

Artur zebral 43 grzyby
2009-05-27T18:13:40+02:00
Pocztówki karoliny : 3x = 3*19 = 57
pocztówki asi : x = 19
3x + x = 76
4x = 76:4
x = 19
grzyby tomka : x +12 = 43 + 12 = 55
grzyby artura : x = 43
x + 12 + x = 98
2x + 12 = 98
2x = 86:2
x = 43