Istnieje ogólna opinia, że dzieci w wieku szkolnym mieszkające w małych miastach znacznie
rzadziej wyjeżdżają podczas wakacji poza miejsce swojego zamieszkania niż ich rówieśnicy
mieszkający w dużych miastach. W celu potwierdzenia tej opinii, wylosowano z obu
populacji dwie próby: duże miasto, w którym spośród wylosowanych niezależnie 420 dzieci
wyjechało 270 dzieci oraz małe miasta gdzie na wylosowanych 550 dzieci wyjechało poza
miejsce swojego zamieszkania 286 dzieci. Zweryfikuj postawioną hipotezę statystyczną na
poziomie istotności 0,05.


to jest z socjologii.bardzo proszę o rozwiązanie.plis

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T19:54:53+01:00
Nie jestem pewien, ale myśle że może być to tak.

Duże miasta:
270/420 wyjechało

Małe miasta:
286/550 wyjechało.7425/11550 -duże miasta = w przyblizeniu 0,643
6006/11550 - małe miasta = w przybliżeniu 0,52

nie wiem o co chodzi w tym poziomie istotności jak mi powiesz to ci dokoncze zadanie.
1 5 1
2009-11-29T19:56:04+01:00
Duże miasto:

270/420 = 0,64% ≈ 0,65Małe miasto:

286/540 = 0,52% ≈ 0,50


chodzi o przybliżenie do 0,05 tak ????
1 5 1
2009-11-29T23:46:28+01:00
Przybliżenie 0,5

Duże miasto 270/420=0,64% ≈ 0,65 wyjechało
Małe miasto:
286/540=0,52% ≈ 0,50 wyjechało

1 5 1