1. Uzupełnij zapisy równań otrzymania soli i zbilansuj je.
a) Fe + H2SO3 ->......................
b) ................................-> MgCl2
c)CO2+ Al2O3 ->.....................
d)........................->K2S + H2O
e)Na2O + H2CO3 ->....................
f)......................->H2 + CaSO4
g)S + Zn ->....................
h)...................->MgSo3
i)H3 PO4 + Be(OH)2->..........
j)....................-> H2O+Fe(NO3)3

2

Odpowiedzi

2012-09-05T10:23:59+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) Fe + H₂SO3 ---> FeSO3 + H2
b) Mg + Cl2  ---> MgCl2
c) 3CO2 + Al2O3 ---> Al2(CO3)3
d) 2KOH + H2S ---> K2S + 2H2O
e) Na2O + H2CO3 ---> Na2CO3 + H2O
f) Ca + H2SO4 ---> H2 + CaSO4
g) S + Zn ---> ZnS
h) MgO + SO2 ---> MgSO3
i) 2H3PO4 + 3Be(OH)2 ---> Be3(PO4)2 + 6H2O
j) Fe(OH)3 + 3HNO3 ---> 3H2O + Fe(NO3)3

2012-09-05T11:23:17+02:00

a) Fe + H₂SO₃  ⇒ FeSO₃ + H₂
b) Mg + Cl₂  ⇒ MgCl₂
c) 3 CO₂ + Al₂O₃ ⇒ Al₂(CO₃)₃
d) 2 KOH + H₂S ⇒ K₂S + 2 H₂O
e) Na₂O + H₂CO₃ ⇒ Na₂CO₃ + H₂O
f) Ca + H₂SO₄ ⇒ CaSO₄ + H₂
g) S + Zn  ⇒ ZnS
h) MgO + SO₂ ⇒ MgSO₃
i) 2 H₃PO₄ + 3 Be(OH)₂ ⇒ Be₃(PO₄)₂ + 6 H₂O
j) Fe(OH)₃ + 3 HNO₃ ⇒ Fe(NO₃)₃ + 3 H₂O