CZYTANIE ZE ZROZUMNIENIEM
Anna Świderkówna
"Tajemnica ludzkiego cierpienia"

1.Na podstawie akapitu 1. napisz, co wyróżnia Księge Hioba spośród innych ksiąg Bibli.
2.Dlaczego świadomość, że Hiob to postac fikcyjna, nie przeszkadza nam wierzyć w prawde jego skarg?
3.Wypisz z akapitu 2. epitety dotyczące Hioba. Na jakiej zasadzie zostały one dobrane?
4. Jakie było zdaniem A.Świderkówny, zamierzenie autora Księgi Hioba?
5. Jaka postawa powinni przyjmowac ludzie wobec cudzego cierpienia? Odpowiedz na podstawie akapitu3.
6. Czym jest ostatnie zadnie akapitu 3?
a) przestrogą
b) stwierdzeniem faktu
c) życzeniem
7. Z czym wiązali cierpienie Hioba jego przyjaciele? Odpowiedz na podstaiw akapitu 4.
8. Na podstawie akapitu 5. napisz, jaki wniosek błednie wyciągają z cierpienia ludzkiego wierzący, a jaki niewierzący.
9. Na podstawie akapity 5. odpowiedz, na czym polega "dylemat Hioba"
10. Pod jakim warunkiem można zgodzic się na utożsamianie Hiba ze wszystkimi cierpiącymi w XX w.? Odpowiedz na podstawie akapitu 6.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T20:47:07+01:00
1,Księge Hioba wyróżnia fakt że podejmuje ona problem sensu ludzkiego cierpienia i zawiera prawdę egzystencjalną .
2,Bo dotyczy ona doswiadczenia wspólnego wszystkim ludziom.
3,pobozny, nieskazitelnie sprawiedliwy .Zostały one dobrane na zasadzie cech jakie posiadał Hiob.
4,Zdaniem autorki zamierzenia autora księgi Hioba było to że , nie próbuje rozwiązać problemu zła i cierpienia.
5,Dla człowieka cierpiącego bardzo ważna jest obecność przyjaciół .
6,c
7,Przyjaciele Hioba wiązali cierpienie z karą za grzechy.
8,Ludzie wierzący wyciagaja wniosek że cierpienie i choroba jest karą zesłaną przez Boga.A dla ludzi niewierzących Bóg nie istnieje.
9,Dylemat Hioba to pytanie o powód, dla którego Bóg zsyła cierpienia na sprawiedliwych .
10,pod warunkiem , że ludzie wierzą w Boga .
36 3 36
Ma ktoś może odpowiedź na pytanie do tego właśnie zadania: a) określ, jaką funkcję w przytoczonym tekście spełnia postawione w akapicie pierwszym pytanie retoryczne. B) Na jakiej zasadzie zostały ze sobą zestawione dwie postawy wobec cierpienia, o których jest mowa w pytaniu zamykającym akapit pierwszy?