Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-29T19:46:21+01:00
- Uchodźca osobiście składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy
-.Wniosek o nadanie statusu uchodźcy składa się podczas przekraczania granicy polskiej komendantowi granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej.
-wskutek uzasadnionej obawy o swoje życie lub zdrowie, może złożyć wniosek w terminie 14 dni od przekroczenia granicy
-Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców (URC)wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania o nadanie statusu uchodźcy niezwłocznie po otrzymaniu wniosku
-Prezes URC, w drodze decyzji, może odmówić wszczęcia postępowania