Podaj, jakiej organelli komórkowej dotyczy poniższy opis. Wskaż po 3 cechy, które ułatwiły ci zidentyfikowanie każdej organelli.

a)występują we wszystkich typach komórek. ze wzgledu na ich małe rozmiary możemy je obserwować jedynue przy uzyciu mikroskopu elektronowego. struktur tych nie oddziela od cytoplazmy zadna błoda biologiczna, z wyglądu przypominaja spłaszczone grzybki. sa zbudowane z białek zasadowych, kwasnych i kwasu rybonukleinowego.

b)wystepuja powrzechnie w komórkach eukariotycznych. od cytoplazmy oddziela je pojedyncza błona biologiczna. w ich powstaniu uczestniczy aparat goldiego lub siateczka srodplazmatyczna gladka. zawieraja liczna grupe enzymów hydrolitycznych mogachych stawic wiekszosc zwiazkóe organicznych

c) struktury te są wyrażnie widoczne w komórkach niedzielącyhc się, nie dą oddzielone od pozostałych składników zadna błona biologiczna. kształt, wielkość i liczba tych struktur jest scisle zalezna od aktywnosci metabolicznej komórki. zaleznosc ta jest wprost proporcjonalna. najwazniejszmymi składnikami chemicznymi sa rna i białka, wsród których znajduje sie polimeraza rna odpowiadajaca za syntezę pre-rRna.

2

Odpowiedzi

2009-11-29T19:55:07+01:00
A) rybosomy
b)lizosomy
c)jąderka
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T19:56:08+01:00
Rybosomy
-małe rozmiary
-budowa przypominająca spłaszczone grzybki
-zbudowane z białek zasadowych
lizosomy
-powstawanie przy pomocy aparatu goldiego
-zawartość różnych grup enzymów hydrolitycznych
-występowanie w komórka eukariotycznych
jąderko
-składniki rna i białka
-polimeraza rna
brak błony oddzielającej od innych organelli
1 5 1