Odpowiedzi

2009-11-29T20:13:41+01:00
Cesarstwo- ustrój który panował w panstwie rzymskim do konca 3 w.n.e., przypominał monarchię choć formalnie nią nie był. Nazwa Cesarstwo wywodzi się od imienia Cezar, które przejął Oktawian August, a po nim jego następcy.

Rządził osobiście i swoją władzę opierał na armii.Oktawian August oficjalnie posiadał tytuł pierwszego senatora (po łac. principes) , stą nowy ustrój państwa rzymskiego otrzymał nazwę pryncypatu(w języky polskim brzmi Cesarstwo).
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T20:15:10+01:00
Cesarstwo co do formy rządów jest monarchią, co oznacza, że głową państwa jest monarcha-cesarz. Cesarstwo może, podobnie jak monarchia, przybierać różne formy i w ten sposób przesądzać o przynależności do różnych typów państwa. I tak w typie państwa niewolniczego, charakterystycznego dla czasów starożytnych, przeważała forma cesarstwa o charakterze absolutnym (jednym z wyjątków był okres pryncypatu w Rzymie, gdzie starano się łączyć elementy monarchiczne z republikańskimi). W typie państwa feudalnego cesarstwo przybierało formę rządów opartą o system lenny, jednak pozycja cesarza była wyższa niż króla lub księcia. Okres starożytności i średniowiecza to cesarstwa o dążeniach uniwersalistycznych, taka forma ustrojowa wiązała się z aspiracją do zjednoczenia Europy wokół jednego ośrodka decyzyjnego i stworzenia wspólnej, uniwersalistycznej kultury. Począwszy od renesansu znaczenie cesarstwa zaczęło spadać, aby odrodzić się w wieku XIX, ale już nie jako twór o dążeniach uniwersalistycznych (wyjątkiem jest Cesarstwo Francji Napoleona Bonaparte), ale jako zaznaczenie pozycji monarchy i podkreślenie pewnych aspiracji międzynarodowych, tudzież terytorialnych. Cesarze przyjęli konstytucje i rozpoczęli rządy we współpracy z parlamentami. Po I wojnie światowej forma cesarstwa zaczęła ostatecznie zanikać.


A przyczyny zamętu w 3 wieku to dokładnie o jakie chodzi bo nie wiem :D