Odpowiedzi

2009-11-29T20:12:53+01:00
P₁V₁/T₁=p₂V₂/T₂ równanie gazu doskonałego
V₂=⅓V₁
T₂=2T₁
p₁V₁/T₁=p₂⅓V₁/2T₁
p₁=⅙p₂
p₂=6p₁ wzrośnie 6 razy
2 5 2