On each continent, there are milions of people living in poverty, and more than 60 per cent of them are children.They start to work at the earliest possible age, and do not have a chance to gain an education, because of their physical and mental exhaustion, various illnesses and their poor background. The next significant problem is recruiting choldren to become fighters and soldiers. The problem is especially widespread in Central Africa,where kidnapping children for armed troops is a daily practice. At the same time, the children soldiers become aggressors, victims and witnesses of the gravest war crimes.

Przetlumaczcie mi na j.polski

2

Odpowiedzi

2009-11-29T20:00:00+01:00
Na każdym kontynencie, są miliony ludzi biedujących i więcej niż 60 procentu ich to dzieci. Oni zaczynają pracować najwcześniej możliwy wiek i nie mają szansy by zyskać edukację, z powodu ich fizycznego i umysłowego wyczerpania , różnych chorób i ich biednego tła. Następny znaczący problem rekrutuje dzieci by stać się wojownikami i żołnierzami. Problem jest specjalnie rozprzestrzeniony w Afryce Środkowej,gdzie porywające dzieci dla uzbrojonego wojska jest praktyka codzienna. W tym samym czasie, dzieci żołnierze stają się agresorami, ofiarami i świadkami najpoważniejszych zbrodni wojennych.

Mam nadzieje że pomogłam :) Miłego wieczoru :)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T20:04:36+01:00
Na każdym kontynencie są miliony ludzi żyjących w biedzie, a więcej niż 60% z nich to dzieci. Zaczynają pracowac w najmłodszym możliwie wieku, i nie mają szans na zdobycie edukacji, z powodu fizycznego i psychicznego (duchowego) wyczerpania, różnego rodzaju chorób, oraz biednego otoczenia. Następnym problemem jest rekrutacja dzieci do bycia żołnierzami. Problem jest szczególnie rozpowszechniony w centralnej Afryce, gdzie porywanie dzieci dla uzbrojonych grup jest na porządku dziennym. W tym samym czasie, dzieci - żołnierze stają się agresorami, ofiarami i świadkami najpowazniejszych przestępstw wojennych.