Odpowiedzi

2012-09-05T10:46:26+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

m(NH4)2SO4=132u
mNH3=17u
mH3PO4=98u
(NH4)2SO4 + 2NaOH ---->Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
132g soli ------ 34g gazu (amoniaku)
52,8g soli ------ xg gazu
x = 13,2g gazu

1mol gazu ---- 17g
xmoli gazu ---13,2g
x = ok. 0,8mola gazu

1mol kwasu ---- 98g
xmoli kwasu ----- 78,4
x = 0,8mola kwasu

 

Na podstawie obliczeń wynika, że gaz (amoniak) łączy się kwasem w stosunku molowym 1 : 1, więc:

NH3 + H3PO4 ----> NH4H2PO4

Powstał diwodorofosforan(V) amonu 

5 5 5