Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T21:09:21+01:00
Zad.1
-utrwalony został stereotyp rycerza solidarnego, mężnego, patriotycznego, honorowego, wiernego służbie, poświecającego się dla dobra kraju, ojczyzny, króla

-rycerski wobec kobiet -stereotyp rycerza opiekuńczego, szarmanckiego, oddanego, szlachetnego.

-obejść sie z kims po rycersku-stereotyp rycerza postępującego zgodnie z dobrymi zasadami wychowania, dobrze kogoś traktować.

zad.2
podnieść rękawicę - przyjąć wyzwanie
wstąpić w szranki - stanąć do walki , do współzawodnictwa
walczyć z podniesioną przyłbicą - ujawnić się , nie kryć się
kruszyć kopię- kłócić się , spierać się o kogoś , o coś
dama czyjegoś serca- kobieta będąca przedmiotem szczególnej czci rycerza
frazeologizmy te pochodzą z czasów panowania rycerzy
2 5 2