Zadanie 1
podaj pięć początkowych wyrazow ciągu geometrycznego (An)majac dane
A1=5 ,An =10

Zadanie2
oblicz wyraz 6 ciągu geometrycznego (An)majac dane A1=-6 ,q=2/3
Zadanie3
dany jest ciag w wyrazie ogolnym An =7-2n/5.ktorym wyraz tego ciagu jest liczba 1?
Zadanie4suma dziesieciu wyrazow poczatkowych ciagu geometrycznego o ilorazie q=2 wynosi 341 .oblicz wyraz pierwszy tego ciągu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T20:40:50+01:00
Zad1
An=A1*Q^(n-1)
Q^(n-1)=An/A1
Q^(n-1)=10/5
Q^(n-1)=2^1
równość podstawy i wykładnika
Q=2 n-1=1
Q=2 i n=2

A2=5*2^1=10 ->(sprzawdzenie)
A3=5*2^2=20
A4=5*8=40
A5=5*16=80
---------------------
zad 2
n=6
A6=A1*Q^(n-1)
A6=(-6)*(2/3)^5
A6= (-6)*(32/243)
A6=(-192/243) ->ułamek
------------------------------
zad 3
An=1
An=7-(2n/5)
1=7-(2n/5) |*5
2n=30
n=15
------------------------------------
zad4
(1-q^n)A1
S10=-------------------
1-q

341(1-q)=(1-q^10)A1
objaśnienie skróconych obliczeń
341*(-1) ->1-q=1-2=-1
A1=-------------------------------------
-1023 ->1-2^10=1-1023

A1= (-341)/(-1023)
A1=1/3