Odpowiedzi

2009-11-29T20:39:21+01:00
A)
an = -3n -2
an+1 = -3(n +1) - 2
an+1 - an =[-3(n +1) -2] - [-3n - 2] =[-3n -3 -2] +3n +2 =
= -3n -5 +3n +2 = -3
Różnica między dwoma dowolnymi kolejnymi wyrazami tego
ciągu jest stała i równa -3.
a1 = -3*1 - 2 = -3 -2 = -5
Jest to ciąg o wyrazie a1 = -5 i różnicy r = -3.
b)
an = 3n/2
a1 = 3/2
a2 = 6/2 = 3
a3 = 9/2
a4 = 12/2 = 6, itd.
a2 : a1 = 3 : (3/2) = 3 *(2/3) =2
a3 : a2 = (9/2) : 3 = 9/6 =1,5
Ten ciąg nie jest ciągiem geometrycznym.