Dany jest sześciokąt foremny ABCDEF o boku a. Okręgi o (A;a) oraz o (B;a) przecinają się wewnątrz sześciokąta w punkcie P. Oblicz stosunek pól figur, na które suma łuków FP i PC podzieliła ten sześciokąt.

Proszę o obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T20:28:20+01:00
Rozwiązanie zadania jest w załączniku.
3 5 3