Odpowiedzi

2009-11-29T20:28:28+01:00
Piastowie
Bolesław I Chrobry
Mieszko II (od 1032 roku książę)
Bolesław II Szczodry
Wratysław II (Przemyślidzi), wg kronikarza Kosmasa tytularny król Polski, informacja kwestionowana przez literaturę naukową
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T20:35:21+01:00
Mieszko II
Bolesław Śmiały
Przemysł II
Wacław II
Władysław Łokietek
Kazimierz Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga
Władysław Jagiełło
Kazimierz Jagiellończyk
Władysław Warneńczyk
Jan Olbrach
Aleksander
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Walezy
Zygmunt Waza
Władysław IV
Jan Kazimierz
Michał K. Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III
St. A. Poniatows
4 2 4
2009-11-29T20:47:58+01:00
# Piastowie

1025-1025 – Bolesław I Chrobry
1025-1031 – Mieszko II
1076-1079 – Bolesław II Szczodry
1085-1092 - Wratysław II
1295-1296 – Przemysł II

# Przemyślidzi
1300-1305 – Wacław II
1305-1306 – Wacław III
1306 i 1307-1310 - Henryk Karyncki
1306-1307 - Rudolf III Habsburg
1310-1335 - Jan Luksemburski

# Piastowie
1320-1333 – Władysław I Łokietek
1333-1370 – Kazimierz III Wielki

# Andegawenowie

1370-1382 – Ludwik Węgierski
1384-1399 – Jadwiga Andegaweńska

# Jagiellonowie

1386-1434 – Władysław II Jagiełło
1434-1444 – Władysław III Warneńczyk
1447-1492 – Kazimierz IV Jagiellończyk
1492-1501 – Jan Olbracht
1501-1506 – Aleksander Jagiellończyk - unia personalna z Litwą
1506-1548 – Zygmunt I Stary - unia personalna z Litwą
1530-1572 – Zygmunt II August - unia personalna z Litwą

# królowie elekcyjni

1574-1575 – Henryk Walezy
1575-1596 - Anna Jagiellonka
1576-1586 – Stefan Batory
1587-1632 – Zygmunt III Waza
1632-1648 – Władysław IV Waza
1648-1668 – Jan II Kazimierz Waza
1669-1673 – Michał Korybut
1674-1696 – Jan III Sobieski
1697-1706 – August II Mocny
1706-1712 – Stanisław Leszczyński
1709-1733 – August II Mocny
1733-1736 – Stanisław Leszczyński
1734-1763 – August III Sas
1764-1795 – Stanisław August Poniatowski
1 5 1