Potrzebne na jutro do godziny 6:30
Za spam postaram sie o blokade konta.
Zadanie na kilka(naście) zdań -> min. 1 kartka A5 max 2.5 kartki A5

Treśc:Przeczytaj fragmenty rozmowy Kordiana z Grzegorzem z aktu 1 sceny 1 (wersy 200-do około 330) i udziel odp. cna pytanie czy istnieje podobieństwo miedzy poglądami Kordiana wyrażanymi w czasie monologu i zaraz po rozmowie z Grzegorzem.Wymień te elementy.
Chodzi o monolog na szczycie góry.

Najlepsza odp. zostanie nagrodzona.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T14:19:32+01:00
W podanch wersach Kordian wyraża wręcz przeciwne poglądy w stosunku do słów wypowiadanych w wielkim monologu.Jest on zaciekawiony opowieściami Grzegorza, lecz odnosi sie do całości z dystansem,los narodu jest mu jeszcze obojętny.Jedynym podobnym elementem jest zaszczepienie przez Grzegorza w Kordianie świadomości o potędze i mozliwości uratowania ojczyzny , do czego Kordian w rozmowie odnosi sie jeszcze z lekką obojętnościa - z niezbyt wielkim zainteresowaniem ale co w skutkach niesie chęc uratowania własnego kraju z rąk cara.