Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T23:03:38+01:00
M=500kg
t=20s
V₀=0 (początkowa prędkość)
V₂=54km/h=15m/s (końcowa prędkość)
F₁=125N (siła tarcia)
F=? (siła działania silnika)
p=? (wartość pędu po 20s)
a=? (wartość przyspieszenia)
F₂ - siła wypadkowa działająca na samochód
F₂=F-F₁

a*t=V₂
a=V₂/t
a=15/20
a=0,75m/s²

F₂=m*a
F₂=500*0,75
F₂=375N

F=F₁+F₂
F=125+375
F=500N

p=V₂*m
p=15*500
p=7500 kg*m/s