Pewien pierwiastek chemiczny jest palnym gazem o gęstości mniejszej od gęstości powietrza. W warunkach laboratoryjnych, w bezpieczny sposób można przeprowadzić jego syntezę z tlenem. Związek chemiczny tego pierwiastka z tlenem jest niezbędny do życia. W reakcji analizy można uzyskać z niego składniki wyjściowe( substraty, z których powstał). W ilościach śladowych występuje w powietrzu. Napisz nazwę i symbol chemiczny tego pierwiastka chemicznego. Pomóżcie!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T20:48:21+01:00
Wydaje mi się, iż chodzi o wodór = H.
Przynajmniej te zdania pasuja na pewno:" Pewien pierwiastek chemiczny jest palnym gazem o gęstości mniejszej od gęstości powietrza. W warunkach laboratoryjnych, w bezpieczny sposób można przeprowadzić jego syntezę z tlenem. Związek chemiczny tego pierwiastka z tlenem jest niezbędny do życia."a tego nie jestem pewna 'W reakcji analizy można uzyskać z niego składniki wyjściowe( substraty, z których powstał). W ilościach śladowych występuje w powietrzu.'

PS. Nie wiem czy jest to poprawna odpowiedź. To tylko moje luźne konkluzje.
5 4 5
2009-11-29T23:33:20+01:00
Tak, trym pierwiastkiem jest wodór (H) nie może nim być węgiel, gdyż węgiel nie jest gazem. Wodór ma gęstość mniejszą od powietrza, związek tego pierwiastka z tlenem jest niezbędny do życia - to oczywiście chodzi o wodę H2O.
2 3 2