Drogą biegnącą równolegle do toru kolejowego jechał motocyklista z szybkością v1=72km/h. Po torach w przeciwną stronę jechał pociąg z szybkością v2=54km/h. Motocyklista mijał pociąg w czasie 3s. Oblicz:
a) długość pociągu.
b) odcinek drogi, jaki przebył motocyklista podczas mijania pociągu.
c) odcinek drogi przebyty przez pociąg podczas mijania motocyklisty.

Proszę o rozwiązanie tego zadania.
na podstawie dane, szukane i odpowiedź. Oraz wzory do których były podstawiane dane.
Dziękuję bardzo i proszę o pilne rozwiązanie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T21:01:35+01:00
Drogą biegnącą równolegle do toru kolejowego jechał motocyklista z szybkością v1=72km/h. Po torach w przeciwną stronę jechał pociąg z szybkością v2=54km/h. Motocyklista mijał pociąg w czasie 3s. Oblicz:
a) długość pociągu.
b) odcinek drogi, jaki przebył motocyklista podczas mijania pociągu.
c) odcinek drogi przebyty przez pociąg podczas mijania motocyklisty.

Dane: .................Szukane: ..........Wzór:
v1=72km/h=20m/s l(dł. pociągu)=? V=s/t
v2=54km/h=15m/s s₁(droga przebyta przez motocyklistę)=?
t=3s s₂(droga przebyta przez pociąg)=?

Obliczenia:
l=ΔV*t=(20-15)m/s*3s=15m
s₁=V₁*t=20m/s*3s=60m
s₂=V₂*t=15m/s*3s=45m
Odp. Długość pociągu to 15m.Droga przebyta przez motocyklistę 60m, a pociąg to 45m.

2009-11-29T21:23:01+01:00
V1 = 72 [km/h] = 20 [m/s]
V2 = 54 [km/h] = 15 [m/s]

a) obliczenie długości pociągu:
Dane:
czas mijania T3= 3 [s]

Szukane:
długość pociągu

Rozwiązanie:
W czasie 1 s pociąg pokonuje 15m, a motocyklista 20m. Po 1s od "spotkania" oddalą się od siebie o 35m. Po 3s początek pociągu będzie znajdował się od motocyklisty w odległości:
3[s]x35[m]=105[m] - jest to również długość pociągu.

b) ile drogi pokonał motocyklista:
3[s]x20[m/s]=60[m]

c) ile drogi pokonał pociąg:
3[s]x15[m/s]=45[m]