Ciało o masie 400g uzyskało przyspieszenie 250cm/s2. Zakładając, że Vp=0, oblicz:
a) wartość siły działającej na ciało,
b) szybkość ciała po upływie 5 sekund ruchu,
c) odcinek drogi przebytej w 5 sekundzie ruchu,
d) drogę przebytą w 5 sekund ruchu.

Proszę o pilne rozwiązanie na podstawie dane,szukane, odpowiedź i do jakich wzorów były podstawione dane. dziękuję

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T07:20:55+01:00
A)
Dane:
m=400g=0,4kg
a=250cm/s² = 2,5m/s²

Szukane:
F=?

Wzór:
F=m*a

Rozwiązanie:
F= 0,4kg * 2,5m/s² = 1 N

b)
Dane:
m=400g=0,4kg
a=250cm/s² = 2,5m/s²
t = 5s

Szukane:
v=?

Wzór:
v=a*t

Rozwiązanie:
v= 2,5m/s² * 5s = 12,5m/s

c)
Dane:
m=400g=0,4kg
a=250cm/s² = 2,5m/s²
t₅= 5s
t₄= 4s

Szukane:
s₅=? czyli droga w 5 sekundzie, więc ruch trwa 1s (między czwartą sekundą a piątą sekundą)

Wzór:
s=½a(t₅² - t₄²)

Rozwiązanie:
s=½ *2,5m/s² *[(5s)² - (4s)²] = 1,25m/s² * (21s² - 16s²) = 1,25m/s² * 9s² = 11,25m

d)
Dane:
m=400g=0,4kg
a=250cm/s² = 2,5m/s²
t=5s

Szukane:
s?

Wzór:
s=½at²

Rozwiązanie:
s=½ *2,5m/s² *(5s)² = 1,25m/s² * 25s² = 31,25m
10 5 10