Z pracy klasowej z matematyki 1/8 uczniów otrzymała ocenę dobrą, 25% uczniów otrzymało ocenę dobrą, połowa klasy otrzymała ocene dostateczną, a pozostałych 4 ucznió otrzymało ocenę dopuszczającą. Ilu ucznió pisało prace klasową?

PILNE! proszę, o przejrzyste odpowiedzi, rozwiązania.

3

Odpowiedzi

2009-11-29T20:59:53+01:00
X=liczba uczniów,,,,,,⅛x=0,125x=ocena bdb,,,,,25%x=0,25x=ocena db,,,połowa=0,5x=ocena dost, x-0,125x-0,25x-0,5x=0,125x i to =4,,,czyli 0,125x=4→x=4:0,125=32,,,odp.klasówke pisało 32 uczniów
2009-11-29T21:01:02+01:00
Ilość uczniów----x
ocenę bdb----1/8x
ocenę db---25%x=0,25x=1/4x=2/8x
ocenę dostateczną---1/2x=4/8x
1/8+2/8+4/8=7/8
1-7/8=1/8
1/8*x=4/8
x=32
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T21:01:32+01:00
1/8 - bdb
25% = 1/4 - db
50% = 1/2 - dost
4os - dop

1/8 + 1/4 + 1/2 = 1/8 + 2/8 + 4/8 = 7/8

1 - 7/8 = 1/8
1/8 klasy to 4 osoby
8/8 klasy to x

x= 4 * 1 : 1/8
x= 4 : 1/8
x= 4 * 8/1
x= 32

Odp.: Pracę klasową pisały 32 osoby.