Szkielet prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku długości x, wykonano ze 120 cm drutu.

a) Podaj wzór funkcji y=P(x) opisując pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu w zależności od x

b) Określ dziedzinę tej funkcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T21:41:23+01:00
Mamy 8 krawędzi podstawy----8x
krawędż boczna--(120-8x):4=30-2x
Pc=2*Pp+Pb
Pp=x²
Pb=4x(30-2x)=120x-8x²
Pc=2x²+120x-8x²=-6x²+120
y=-6x²+120
b)dziedzina:
-6x²+120>0
-6x²>-120/:(-6)
x²<20
x<√20
x należy do (0,√20)

2 3 2