Odpowiedzi

2009-11-29T22:34:08+01:00
Więc ja ci to wytłumaczę: masz :y=2x-2,,obierz 2 dowolne x i oblicz dla nich y,,,np.x=0,więc to 0 podstaw pod x we wzorze funkcji,,,i masz: y=2×0-2→y=-2,,,zaznacz w układzie punkt A i współrzędnych (0;-2),,,,teraz np.x=1,i znowu podstaw pod wzór funkcji i masz:y=2×1-2=0 , zaznacz w układzie punkt B o współrzednych(1;0) połącz te punkty,,,to jest 1 bok twojego Δ,,,,podobnie zrób sam drugą funkcję,,,,,przede wszystkim otrzymasz 2 Δ prostokątne jeden o wymiarach:przyprostokątnych:1 i 2,,, a drugi 4 i 4,,,pole pierwszegoΔ=½×1×2=1 jednostka²,,,a pole 2 =½×4×4=8jedn.²
2009-11-29T22:35:34+01:00
Musisz narysować sobie dwie tabelki do tych funkcji i w jednej i w drugiej za x wstaw 0 i 1 i oblicz y z tych dwóch wzorów funkcji. i potem narysuj wykresy tych funkcji na osi liczbowej. i wyjdzie Ci trójkąt w którym a=3 i h=2. A potem oblicz Pole ze wzoru P=3*2/2 ( 3 razy 2 podzielić na 2). Dwójki Ci się skrócą i wyjdzie Ci Pole=3(j2-j do kwadratu. :))