Odpowiedzi

  • MiB
  • Początkujący
2009-11-29T22:02:24+01:00
Kula:
r=0,25 = ¼cm

V=⁴₃×π×r³
V=⁴₃×π×(¼)³
V=⁴₃×π×¹/₆₄
V=⁴/₁₉₂π = ¹/₄₈π ≈ 0,0654 cm³

Stożek:
r=3cm
h=6cm

V=⅓π×r²×h
V=⅓π×3²×6
V=⅓π×9×6
V=⁵⁴/₃π=18π ≈ 56,5487 cm³

56,5487 ÷ 0,0654 ≈ 864,659

Odpowiedź:
W pucharze zmieszczą się 864 krople.
11 4 11
2009-11-29T22:04:16+01:00
R kropli - 0,25 cm
V kuli = 4/3x Pi x r^^^ ( r ^^^ - r do sześcianu)

V= 4/3 x3,14 x(0,25)^^^
V= 0,0654166 cm^^^


r - 3 cm
h stożka - 6 cm
V stożka = 1/3 x Pi x r^^ x h
V= 1/3 x3,14 x 9x 6
V= 56,52 cm^^^

V stożka : V kuli = ilość kropli w stożku
56,52 : 0,0654166 = ~ 864 krople
7 4 7