Zad1
Pociąg porusza się z prędkością 80 km/h w jakiej odległości od przystanku należy rozpocząć hamowanie jeśli podczas hamowania ruch pociągu jest jednostajny opóźniony z opóźnieniem 0,4 m/s²
Zad2
Tramwaj wyrusza z przystanku ruchem jednostajnym przyspieszonym. Po przebyciu drogi 28,5 m uzyskuje prędkość 18 km/h. Oblicz przyspieszenie oraz czas w którym tramwaj przebył tą drogę.

3

Odpowiedzi

2009-11-29T21:29:48+01:00
V=80km/h=22 2/9 m/s
a=0,4m/s²
t=V/a
t=22,22/0,4
t=55,55
S=(at²)/2
S=(0,4*55,55²)/2
S=617,16m


S=28,5m
V=18km/h=5m/s
a=?
t=?
S=(at²)/2
2S=at²
28,5*2=at²
57=at²
a=V/t
57=V/t *t²
57=5t
t=11,4s
a=5/11,4
a=0,44m/s²

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T21:40:19+01:00
A)
V₀ = 80km/h = 22,2m/s
V₀ = a*t =>t = V₀/a
s=V₀t-at²/2

Po podstawieniu za t:

s=V₀²/a - a* V₀²/2a²

s= 2V₀²/2a- V₀²/2a = V₀²/2a

s ≈ 49m²/s² / 0,8m/s² ≈ 62m

ODP. Hamowanie należy rozpocząc w odległosci około 62m od przystanku.

b)
V₀=0
s=28,5m
V₁=18 km/h = 5m/s

V₁ = at => t = V₁/a

s = at²/2 - bo V₀ = 0

podstawiamy t do wzoru

s = a*V₁²/2a²
s=V₁²/2a

wyliczmy a

a = V₁²/2s

a = 25m²/s²/ 57m = 0,44m/s²


teraz a podstawiamy do wzoru:

t = V₁/a

t=5m/s / 0,44m/s² ≈ 11,4s

ODP. Przyspieszenie wynosi a=0,44m/s², zaś czas 11,4s.

Podrzawiam,
matteushq;)
2009-11-29T23:45:23+01:00
Zad1
v=80km/h≈22,2m/s (pręd. pocz.)
v₁=0 (pręd. końcowa)
a=0,4m/s² (opóźnienie)
s=? (droga hamowania)

Δv=v-v₁
a=Δv/t=v/t
t=v/a
s=(a*t²)/2
s=(a*(v/a)²)/2
s=0,5*(v²/a)
s=616,05m

Zad2
s=28,5m
v₂=18km/h=5m/s
v₁=0
a=?
t=?

a=v₂/t
t=v₂/a
s=(at²)/2
s=0,5*(a*(v₂²/a²))
s=0,5*(v₂²/a)
2s=v₂²/a
a=v₂²/2s
a=25/57m/s²

t=v₂/a
t=5*57/25
t=57/5=11,4s