Odpowiedzi

2012-02-16T22:52:58+01:00

Dane:

m=5kg

t₁=15^C

t₂=100^C

cww=4200J/kg*^C

cp=2260000J/kg

Szukane:

E=?

Wzór:

E=Q

Q=Q₁+Q₂

Q₁=m*cww*(t₂-t₁)

Q₂=m*cp

Rozwiązanie:

Q₁=5kg*4200J/kg*^C*90^C

Q₁=1890000J=1,89MJ

Q₂=5kg*2260000J/kg

Q₂=11300000J=11,3MJ

Q=1,89MJ+11,3MJ

Q=13,19MJ

Odp. Należy użyć 13,19MJ energii.

 

Pozdrawiam. ;)

8 4 8