W wyniku kilkakrotnych przemian promieniotworczych, ktorym towarzyszyła emisja czterech czasteczek (alfa) i dwoch czasteczek (beta- minus) (elektronow), jadro toru TH przeobrazilo sie w jadro polonu. ile wynosza liczby: porzadkowa i masowa polonu?

1

Odpowiedzi

2009-05-29T22:11:58+02:00
Jeśli nie ma podanej masy należy wziąć podstawową:
₉₀²³² Th -> 4 ⁴₂α +²¹⁶₈₂Ra

²¹⁶₈₂Ra -> 2 ₋₁⁰β + ²¹⁶₈₄ Po
liczba masowa A=216
liczba atomowa Z= 84