Funkcja określana jest następująco: Każdej liczbie rzeczywistej dodatniej przyporządkowujemy odwrotność tej liczby.

a) podaj wzór tej funkcji
b)oblicz watrość tej funkcji dla kilku wybranych argumentów
c)dla jakich argumentów wartości funkcji wynoszą: ⅓, ¾, 2, 1, 1⅓, 0,1 , 0,0001?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T21:31:58+01:00
Y=1/x

y,x∈R

5=1/5
4=1/4

y=1/3 dla x=3
y=3/4 dla x=4/3
y=2 dla x=1/2
y=1 dla x=1
y=4/3 dla x=3/4
y=1/10 dla x=10
y=1/10000 dla x=10000