Zadanie: 1

Rozwiąż zadanie funkcji kwadratowej.
Z porządź wykresy funkcji.

a) f(x) = -3x^2+4x-5
b) f(x) = -t^2+7t-12
c) f(x) = 2x^2-3x+7

Dla każdej funkcji podaj:
Dla jakich argumentów funkcja jest rosnąca a która malejąca?
Miejsca zerowe?
Współrzędne wierszołka ?
Dla jakich argumentów jest dodatnia a na jakich malejąca?

1

Odpowiedzi

2009-11-29T21:31:04+01:00