Odpowiedzi

2009-11-30T13:47:11+01:00

W Polscy występuje system wielopartyjny. System partyjny, w którym obowiązuje ordynacja proporcjonalna, bez progu wyborczego. System ten występuje najczęściej w państwach demokratycznych.
Istnieje wiele partii, które rywalizują ze sobą o zdobycie i utrzymanie władzy. Żadna z nich nie ma szans zdobyć przewagi w parlamencie (większość mandatów), aby samodzielnie utworzyć rząd. Tworzą się więc rządy koalicyjne. System ten świadczy o zróżnicowaniu ludności, daje im możliwość lepszej, pełniejszej reprezentacji ich poglądów w parlamencie. Jednak czasem może też utrudniać rozwiązywanie pewnych problemów społecznych, doprowadzając do konfliktów.